KURZ HOROLEZECTVÍ
Koncepce kurzu platná od 1. 4. 2017

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Kurz horolezectví může absolvovat každý člen oddílu. Získá tím základní informace o bezpečném používání horolezecké výzbroje, o pohybu v lezeckém a horolezeckém terénu a o pohybu v chráněných územích České republiky a ve Vysokých Tatrách z hlediska ochrany přírody.


Výbor horolezeckého oddílu nedoporučuje samostatné provozování horolezectví členům oddílu, kteří kurz horolezectví neabsolvovali.


VSTUPNÍ FORMALITY
- zaplacení příspěvku na kurz horolezectví
- vystavení a převzetí průkazu "KURZ HOROLEZECTVÍ"
- převzetí KONCEPCE KURZU

ZAHÁJENÍ KURZU
Kurz je zahájen dnem vystavení průkazu "KURZ HOROLEZECTVÍ".

FORMA A PRŮBĚH KURZU
Frekventant si může samostatně volit postup, využívání studijních pomůcek a pomoci instruktorů oddílu. Zásadním vodítkem je průkaz "KURZ HOROLEZECTVÍ", v němž je v jednotlivých kolonkách uvedeno jaké znalosti a praktické dovednosti si frekventant osvojí. Potřebné informace je možno čerpat z učebních textů "KURZ HOROLEZECTVÍ" umístěných na internetové stránce oddílu, z literatury dostupné na trhu, z literatury zapůjčené (HOROLEZECTVÍ - možno zapůjčit u vedoucího instruktora oddílu), při oddílových akcích na skalách plánovaných v rámci kurzu a během zájezdu do Vysokých Tater (viz. PLÁN ČINNOSTI ODDÍLU).
Osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností může frekventant kdykoliv prokázat kterémukoliv instruktorovi oddílu, který mu následně uvedením svého jména a podpisem v příslušné kolonce průkazu "KURZ HOROLEZECTVÍ" potvrdí zvládnutí příslušného tématu

LHŮTA PRO ABSOLVOVÁNÍ KURZU
Pro absolvování kurzu není stanovena žádná lhůta. Absolvuje-li frekventant kurz horolezectví do jednoho roku ode dne zahájení kurzu, bude mu, v případě jeho souhlasu, z příspěvku na kurz horolezectví, zaplacen členský příspěvek ČHS na jeden rok a stane se tak oddílovým členem ČHS s možností využívat všechny výhody z toho plynoucí.
Příspěvek na kurz horolezectví bude použit jako oddílový příspěvek na dotaci sportovní činnosti horolezeckého oddílu.

UKONČENÍ KURZU
Kurz je ukončen předáním průkazu "KURZ HOROLEZECTVÍ" frekventantem vedoucímu instruktorovi oddílu. Z průkazu musí být zřejmé, že frekventant má osvojeny všechny znalosti a praktické dovednosti v průkazu uvedené. Ve všech kolonkách průkazu určených pro podpisy instruktorů musí být tyto podpisy uvedeny.

POZNÁMKA
Výše příspěvku na kurz horolezectví …………. 1000,- Kč


Absolvováním kurzu horolezectví je podmíněno individuální čerpání finančních příspěvků z oddílových prostředků.

Pro všechny začátečníky, a nejen pro ně, je určena publikace "Učební texty kurzu horolezectví".

Najdete zde popisy manipulace s horolezeckou výzbrojí při skalním lezení, způsoby orientace v horolezeckém terénu a problematiku spojenou s lezením v chránených územích.

Publikace je volně ke stažení.Instruktážní videa:

Pádová zkouška na Goduli

Miloš Kebrt
Lom Godula v Komorní Lhotce

Výcvik ve Vysokých TatráchVýcvik ve Vysokých TatráchPískovcové skálySondování v laviněKurz instruktorů