KURZ HOROLEZECTVÍ
HO TJ Baník Karviná

Koncepce kurzu platná od 19. 4. 2022

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Kurz horolezectví může absolvovat jak člen horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná tak i zájemce, který není členem horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná. Získá tím základní informace o bezpečném používání horolezecké výzbroje, o pohybu v lezeckém a horolezeckém terénu a o pohybu v chráněných územích České republiky a ve Vysokých Tatrách z hlediska ochrany přírody. Kurz horolezectví absolvuje každý na vlastní nebezpečí.


Výbor horolezeckého oddílu nedoporučuje samostatné provozování horolezectví bez předchozího absolvování kurzu horolezectví.


VSTUPNÍ FORMALITY
- zaplacení příspěvku na kurz horolezectví
- vystavení a převzetí průkazu "KURZ HOROLEZECTVÍ"
- převzetí KONCEPCE KURZU

FORMA A PRŮBĚH KURZU
Kurz horolezectví má dvě zcela samostatné části:

- část základní (základní kurz), zaměřenou na lezení jednodélkových cest (obvykle do výšky 30 m) na skalách;

- část pokročilou (pokročilý kurz), zaměřenou na lezení vícedélkových cest v nevelehorském i velehorském terénu.

Frekventant může, dle vlastního uvážení, absolvovat pouze část základní (dvě jednodenní lekce na skalách) a pak se případně rozhodnout pro absolvování části pokročilé (tří jednodenních lekcí na skalách) nebo se může před zahájením kurzu rozhodnout pro absolvování obou jeho částí (pěti jednodenních lekcí na skalách). Přitom si může samostatně volit postup, využívání studijních pomůcek a pomoci instruktorů oddílu. Jedna lekce je věnována první pomoci. Po dokončení kurzu může frekventant absolvovat, podle dohody, opakovací lekce.

Zásadním vodítkem je průkaz KURZ HOROLEZECTVÍ (průkaz obdrží každý frekventant), v němž je v jednotlivých kolonkách uvedeno jaké znalosti a praktické dovednosti si frekventant osvojí. Každý tématický řádek v průkazu představuje jednu lekci.

Potřebné informace je možno čerpat z učebních textů KURZ HOROLEZECTVÍ, umístěných na internetové stránce oddílu, z další odborné literatury (možno zapůjčit) a při oddílových akcích (neboli výukových lekcích) na skalách.

Kurz horolezectví probíhá převážně v lezeckých oblastech Beskyd a Strážovských vrchů na Slovensku. Podle dohody je možno po absolvování pokročilé části kurzu uspořádat, jako nadstavbu kurzu, i horolezecký víkend ve Vysokých Tatrách (není započítán v příspěvku na kurz).

ZAHÁJENÍ KURZU
Kurz je zahájen dnem vystavení průkazu KURZ HOROLEZECTVÍ.

UKONČENÍ KURZU
Kurz je ukončen předáním průkazu KURZ HOROLEZECTVÍ frekventantem vedoucímu instruktorovi oddílu. Z průkazu musí být zřejmé, že frekventant absolvoval obě lekce základní části kurzu nebo všechny lekce kurzu. V příslušných kolonkách průkazu určených pro podpisy instruktorů musí být tyto podpisy uvedeny.

CENY
Zaplacená částka je oddílovým příspěvkem. Vrátit ji je možné před absolvováním první lekce.

Výše příspěvků pro členy oddílu:
základní část kurzu horolezectví: 600,- Kč
pokročilá část kurzu horolezectví: 900,- Kč
základní + pokročilá část kurzu horolezectví: 1 400,- Kč
opakovací lekce: 0,- Kč

Výše příspěvků pro nečleny oddílu:
základní část kurzu horolezectví: 1000,- Kč
pokročilá část kurzu horolezectví:1100,- Kč
základní + pokročilá část kurzu horolezectví: 2000,- Kč
opakovací lekce: 400,- Kč


Absolvováním kurzu horolezectví je podmíněno individuální čerpání finančních příspěvků z oddílových prostředků.

Pro všechny začátečníky, a nejen pro ně, je určena publikace "Učební texty kurzu horolezectví".

Najdete zde popisy manipulace s horolezeckou výzbrojí při skalním lezení, způsoby orientace v horolezeckém terénu a problematiku spojenou s lezením v chránených územích.

Publikace je volně ke stažení.Instruktážní videa:

Pádová zkouška na Goduli


Miloš Kebrt
Lom Godula v Komorní Lhotce


Výcvik ve Vysokých TatráchVýcvik ve Vysokých TatráchVýcvik na pískovcových skaláchSondování v laviněVýcvik ve Vysokých TatráchVýcvik na Porúbce