V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea 90 let zakládající a čestný člen našeho oddílu MUDr. František Šráček. Byl prvním cvičitelem oddílu, později působil jako oddílový lékař. Celý život miluje hory a přírodu vůbec.

Kromě lezení na skalách a ve velehorách se věnoval i všem formám turistiky, spojeným s poznáváním zajímavostí rodné země i jejího okolí. Srdečně blahopřejeme, děkujeme za vše, co pro náš oddíl a horolezectví vykonal a do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně pohody.