Hrubice
13.-15.9.2019Pavlína, Beloš, Roman

V pátek semafor na Hrubici přeblikává dožluta, a tak je volba jasná. V úzké sestavě vyrážíme směr Český ráj a po zdárném překonání všech nástrah na našich silnicích parkujeme na poloprázdném parkálu u lázní. V hospodě na koupáku právě zhasla poslední zářivka v kuchyni, a tak nám ke kýženému pivku zůstává ještě pár stovek metrů do kempu.

Předpověď azura a příjemných teplot, kdy lezení na slunci nebylo utrpením, se zcela naplnila, a tak jsme se mohli naplno věnovat svým radovánkám. U Mnicha potkáváme Tatuše s Helčou a lezecký výlet dostává i společenský podtext, díky debatě o tom, "co nového v Karviné" a "co nového v Zásadě" (Tatušovo nové bydliště).

Beloš v talířích Cesty pražského fiakristy na Blatník...

... a pod kruhem Chlumovy cesty na Dominstein

Neznámí lezci v Májové na Mnicha

Výhled z Daliborky na zámek

Sokolíky v Údolní na Knihu

roko